Ciazaobjawy.pl

Sprawdź, czy jesteś w ciąży...

Ciąża wysokiego ryzyka

Ciąża wysokiego ryzyka - ciazaobjawy.pl
Ciąża wysokiego ryzyka
Oceń artykuł

Przez ciążę wysokiego ryzyka rozumie się taką ciążę, w której występują różnego rodzaju czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wad wrodzonych czy chorób płodu i noworodka, a w skrajnych przypadkach nawet poronienia. Ciążę zagrożoną rozpoznaje się na bazie wywiadu chorobowego przeprowadzonego z matką, który dotyczy jej przebiegu. Jak pokazują statystyki, ryzyko ciąży wysokiego ryzyka dotyczy około 10-20 procent kobiet ciężarnych. Nieco mniej niż połowa około urodzeniowej śmiertelności i zachorowalności jest z nią związana. Jak powinna wyglądać opieka nad ciążą wysokiego ryzyka i z jakimi zagrożeniami płodu oraz zaburzeniami przebiegu ciąży możemy mieć wówczas do czynienia?

Przyczyny ciąży zagrożonej

W ciąży wysokiego ryzyka duże znaczenie przypisuje się czynnikom matczynym. Zarówno ciąże kobiet poniżej 20 roku życia, jak i po przekroczeniu 35 lat niosą zwiększone ryzyko wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu, wahań tętna oraz śmierci wewnątrzmacicznej. Nie bez znaczenia są tutaj również czynniki genetyczne takie, jak nieprawidłowości chromosomowe, wady wrodzone, choroby metaboliczne czy choroby u osób blisko spokrewnionych. Do zaburzeń rozwoju płodu przyczyniają się także choroby matki w czasie ciąży takie, jak cukrzyca, wady serca, nadczynność przytarczyc czy zaburzenia tarczycy (wole endemiczne, choroba Gravesa i Basedowa). Zakażenia występujące u przyszłych mam mogą spowodować chorobę płodu i noworodka.

Zagrożenie płodu wystąpić może zarówno przed, jak i w trakcie porodu. W pierwszym przypadku ujawnia się ono jako wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania albo niedotlenienia płodu przebiegające z mieszaną kwasicą oddechową i metaboliczną.

Podane podczas porodu narkoza i znieczulenie mają negatywny wpływ tak na płód, jak i matkę.

Brak postępu porodu oraz związane z tym jego przedłużanie się, mogą w konsekwencji doprowadzić do niedotlenienia płodu.

Dzieci urodzone z ciąży wysokiego ryzyka powinny być rozpoznane pod względem ich stanu zdrowia w możliwie jak najszybszym czasie. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie zachorowalności oraz śmiertelności tak w okresie noworodkowym, jak i wczesnego niemowlęctwa. Dzieci te powinny pozostawać pod ścisłą obserwacją oraz opieką przez minimum pierwsze 6 miesięcy życia.

Warto na koniec poruszyć także kwestię ciąży wysokiego ryzyka a zwolnienia lekarskiego. Czas jego trwania jest ustalany indywidualnie po uprzedniej konsultacji lekarskiej. Jeżeli poprzednia ciąża zakończyła się poronieniem, specjalista może wystawić zwolnienie nawet na okres 9 miesięcy.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Używamy plików cookie na naszej stronie

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze śledzące pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych wysyłanych do usług stron trzecich.